Back to top

Fosfaten in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21720
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • verse midstream urine
  • verse gekatheteriseerde urine
  • verse suprapubische punctie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 20 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht
aanzuren tot urinaire pH <3
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode fotometrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
NW Man 1,6 - 61

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
NW Vrouw 2,3 - 48

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie Er is een diurnale variatie in de excretie van fosfaten in urine: in de namiddag is de excretie het hoogst. Bovendien is het ook afhankelijk van de voeding. Een verhoogde waarde is mogelijk bij hyperparathyroïdie, vitamine D intoxicatie, schade van de niertubuli.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry; Sciensano chemie urine
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543594-543605
B-waarde 60
Zoektermen anorganische fosfor, fosfaat, fosfaten
Versiedatum 27/07/2022