Back to top

Directe bilirubine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21201
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Li Heparine
Recipient toegelaten serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bescherm van het licht! Wanneer het staal in het donker bewaard wordt, blijft de totale bilirubineconcentratie in serum/plasma 1 dag stabiel bij 15 tot 25 °C, 7 dagen stabiel bij 2 tot 8 °C en 6 maanden bij -20 °C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag bijaanvraag niet mogelijk
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  1. hemolyse >1000 mg/dL;
    lipemie L-index >750.
  2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden < 10 jaar: <0,1
10 jaar - 19 jaar: jongens: <0,8
10 jaar - 19 jaar: meisjes: <0,6
volwassenen >19 jaar: <0,3
Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
Bron volwassenen: Bijsluiter Direct bilirubine 2 (Dbil_2) Rev. 03, 2020-08 (Atellica Ch Analyzer, Siemens)
Interpretatie Metingen van bilirubine worden gebruikt voor de diagnose van leveraandoeningen, bij de opsporing van hemolytische anemie en bij evaluatie van de verschillende stadia van geelzucht.
Deelname EKE Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
Cumulregel De verstrekkingen 125031 - 125042 en 540175 - 540186 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
RIZIV nr 540175-540186
B-waarde 80
Zoektermen bilirubine, direct, geconjugeerd
Versiedatum 7/08/2023