Back to top

Chloriden in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21725
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • verse midstream urine
  • verse gekatheteriseerde urine
  • verse suprapubische punctie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 20 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode potentiometrie (indirect)
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
NW Man <40j: 27 - 371

>40j: 30 - 260

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
NW Vrouw <40j: 20 - 295

>40j: 24 - 255

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
RIZIV nr 543211-543222
B-waarde 60
Zoektermen chloride, chloriden, chloor
Versiedatum 27/07/2022