Back to top

Calcium in urinecollectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21810
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urinecollectie
Recipient voorkeur urineverzamelfles 3L
Mininum vereiste volume volledige 24u collectie
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht

de urinecollectie aanzuren tot pH<3
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode colorimetrie
Mogelijke interferenties Ureum: geen significante interferentie tot een ureumconcentratie van 1500 mmol/L (9610 mg/dL)
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/24u
Referentie waarden 2,5 - 7,5

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543196-543200
B-waarde 60
Zoektermen calcium, calciurie
Versiedatum 7/08/2023