Back to top

Biochemische screening in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21600
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urineportie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Analysevolume 2 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling binnen de 2u naar het labo brengen
koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht.
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 1u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Vochten en Urines
Techniek/methode pH, bilirubine, urobilinogeen, glucose, rbc, wbc, proteïne, nitriet, ketonen: colorimetrie
soortelijk gewicht: refractiemeting
Mogelijke interferenties De resultaten zijn mogelijk onjuist bij gebruik van de volgende monsters:
  • Monsters die sterk verkleurd zijn of medicatie bevatten.
  • Monsters die zeer zure conserveringsmiddelen of organische oplosmiddelen bevatten.
  • Monsters die zijn verzameld in houders met restanten reinigings- of desinfectiemiddel.
  • Monsters die bestaan uit samengevoegde urine.

Bron: bijsluiter UC3500 (Sysmex)

Toestel UC3500 (Sysmex)
Referentie waarden <table border="1" cellpadding="2">
pH 4,5 - 7,5
rbc <5 / µL
wbc <12 / µL
glucose <20 mg/dL
proteïne <30 mg/dL
bilirubine <0,05 mg/dL
urobilinogeen <0,97 mg/dL
ketonen <2 mg/dL
nitriet negatief
soortelijk gewicht 1,002 - 1,030

Bron: Bijsluiter UC3500 (Sysmex) Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urinalysis Accreditatie neen Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken, AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten B-waarde niet-ZIV prijs: 5 euro Zoektermen dipstick Versiedatum 27/07/2022