Back to top

Anion gap

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Li Heparine
Recipient toegelaten serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Plasma of serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter. Plasma of serum afstoppen tot juist voor de bepaling. De bicarbonaatconcentratie (gebruikt voor de berekening) vermindert met ongeveer 4 mEq/L in open tubes na 1 uur. De stalen kunnen meerdere dagen bewaard worden in koelkast.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode berekening op basis van concentratie natrium, chloriden en bicarbonaat
Mogelijke interferenties interferentie zoals bij natrium, chloriden en bicarbonaat
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
Referentie waarden 7 - 16

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006
Interpretatie Verlaagde waarden bij:
 1. toename van de niet gemeten kationen: hypercalcemie, hypermagnesiemie, hyperkaliemie; Lithiumintoxicatie; hypergammaglobulinemie (Multiple Myeloma, polyclonale gammopathie)
 2. daling van de niet gemeten anionen: hypoalbuminemie (levercirrhose, nefrotisch syndroom)
 3. onderschatting Na+ concentratie: hyperlipemie, ernstige dehydratatie
 4. overschatting Cl-: bromide, iodide intoxicatie

Verhoogde waarden bij:

 1. daling van de niet gemeten kationen: hypocalcemie, hypomagnesiemie, hypokaliemie
 2. toename van de niet gemeten anionen en/of verhoogd verbruik van HCO3-:
  • zuur-basestoornissen;
  • uremie/nierfalen;
  • intoxicatie: methanol/ethyleenglycol/salicylaten
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
Zoektermen anion gap
Versiedatum 13/01/2023