Back to top

Adenovirus antigen in faeces

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Virologie
Groep Virale antigen-bepaling
Code Intern via Cyberlab OE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Recipient voorkeur Lekvrij potje
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 1 week of bij -20 °C voor langere periodes.
Transport voorwaarden Staal dient zo snel mogelijk naar het labo gebracht te worden: bij kamertemperatuur maximum 24 uur, indien langer: bij 2-8°C.
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min.
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Henri Serruys, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Sneltest: Adeno-Strip (Coris): principe van de test berust op het gebruik van homogeen immunochromatigrafisch systeem van goudpartikels, waaraan een monoclonaal antilichaam is gekoppeld, dat specifiek is voor de Hexon-antigenen van de groepen A tot F.
Mogelijke interferenties Het staal mag niet met formaldehyde of formaldehyde derivaten bewerkt zijn.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Voor de diagnose moet rekening gehouden worden met de klinische context en met alle andere resultaten (anamnese).
Een positieve test sluit de aanwezigheid van andere pathogene stoffen niet uit.
Deze test is een opsporingstest voor infecties in een acute fase.
Er is geen kruisreactiviteit aangetoonde met: Cryptosporidium parvum, Campylobacter jejuni, Giardia lamblia, Rotavirus, E. coli 0157: H7, Salmonella thyphimurium, Salmonella
enteritidis, Yersinia enterocolitica, Helicobacter pylori, Aeromonas hydrophila.
Mogelijke kruisreactiviteit kan zich voordoen met hoge bacterieconcentratie van Stafylococcus aureus.
Aanvraagformulier HSALFAB00012 Aanvraagformulier microbiologie HS
RIZIV nr 552333 -552344
B-waarde 200
Zoektermen Diarree, Gastro-enteritis
Versiedatum 25/08/2022