Back to top

COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA detectie dmv GeneXpert, "COVID-sneltest"

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Virologie
Groep Moleculaire Microbiologie
Code Intern via Cyberlab OE, extern 1926
Verzending Nee

Detail data<TR> <TH>Ct Waarde</TH> <TH> Interpratie</TH> <TH>Virale Lading</TH> <TH>Infectiositeit</TH> </TR>
<TR> <TD><22</TD> <TD WIDTH="130">Sterk Positief</TD> <TD>Hoge</TD> <TD>Zeer besmettelijk</TD> </TR>
<TR> <TD>22 – 30</TD> <TD>Positief</TD> <TD>Significante</TD> <TD>Besmettelijk</TD> </TR>
<TR> <TD>30 - 36</TD> <TD>Zwak positief</TD> <TD>Beperkte</TD> <TD>Bemsettelijk?</TD> </TR>
<TR> <TD>36-39</TD> <TD>Limiet positief</TD> <TD WIDTH="300"> Residueel RNA meest waarschijnlijk </TD> <TD WIDTH="190">Niet besmettelijk actueel</TD> </TR>
<TR> <TD>39-40</TD> <TD>Niet conclusief</TD> <TD> </TD> <TD> </TD> </TR>
<TR> <TD>>40</TD> <TD>Niet detecteerbaar</TD> <TD> </TD> <TD> </TD> </TR>

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharyngeale wisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten Nasopharyngeaal aspiraat, sputum, bronchusaspiraat en BAL
Recipient voorkeur UTM-buisje
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Wissers en aspiraten kunnen maximaal 8 uur bij kamertemperatuur (15-30 °C) en maximaal 7 dagen gekoeld (2-8 °C) in virustransportmedium of fysiologisch zout worden bewaard totdat ze worden getest.
Acceptatiecriteria staalontvangst Juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
Juist recipiënt
Afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur direct na de afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 u
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1 u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Henri Serruys, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode De Xpert Xpress SARS-CoV-2-test is een geautomatiseerde test voor in-vitrodiagnostiek voor detectie van nucleïnezuren van SARS-CoV-2, meer bepaald van het E-gen en het N2-gen. De Xpert Xpress SARS-CoV-2-test wordt uitgevoerd op de GeneXpert-instrumentensystemen. De systemen vereisen het gebruik van disposable patronen voor eenmalig gebruik die de RT-PCR-reagentia bevatten en waarin het RT-PCR-proces plaatsvindt. Omdat de patronen op zichzelf staan, is kruisbesmetting tussen monsters tot een minimum beperkt.
Mogelijke interferenties Geen interferentie te verwachten met alternatieve respiratoire pathogenen
Toestel GeneXpert (Cepheid)
Eenheid of kwalitatief Kwantitatief
Referentie waarden SARS-CoV-2 RNA niet detecteerbaar
Interpretatie Hoe lager de treshold cycle value (Ct waarde) hoe hoger de virale lading in het monster. De detectiegrens van deze 3 genen ligt op Ct 45. Een overzicht van de interpretatie van de Ct waarde en de overéénstemmende virale lading en besmettelijkheid wordt weergegeven in de tabel:

<TABLE BORDER="1">

Deelname EKE QCMD Accreditatie Nee Aanvraagformulier HSALFAB00012 Aanvraagformulier microbiologie HS Cumulregel NVT Diagnoseregel a. De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die op het moment van de staalafname is beschreven in de procedurerichtlijnen van Sciensano of uitzonderlijk indien er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes). De richtlijnen van Sciensano zijn evolutief in de tijd.
b. Bij het staal moet een aanvraagformulier aanwezig zijn dat voldoende informatie bevat over de klinische omstandigheden waarin de test wordt aangevraagd (o.a. identificatie patiënt en voorschrijver, betreft het een zorgverlener, bewoner collectieve instelling of risicopatiënt, hospitalisatiestatus, klinische symptomen en begin ervan, ernst van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contacten met besmette personen, aangevraagde test) .
c. Om epidemiologische, wetenschappelijke en administratieve analyses mogelijk te maken moeten de laboratoria de aanvraagformulieren in elektronische vorm bewaren. De eigen systemen kunnen hiervoor gebruikt worden.
d. De testen worden uitgevoerd in een erkend laboratorium dat moet voorkomen op de lijst die Sciensano opstelt inzake de kwaliteitsbewaking, biologische veiligheidsvereisten en epidemiologische informatiedoorstroming. RIZIV nr 554934-554945 B-waarde werkelijke waarde: 46,8 euro Zoektermen COVID sneltest Versiedatum 25/08/2022