Back to top

COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA detectie dmv ELITe InGenius

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Virologie
Groep Moleculaire Microbiologie
Code Intern via Cyberlab OE, extern 55036
Verzending Nee

Detail data


<TR><TH>Ct Waarde</TH><TH> Interpratie</TH><TH>Virale Lading</TH><TH>Infectiositeit</TH></TR>


<TR><TD><22</TD><TD WIDTH="130">Sterk Positief</TD><TD>Hoge</TD><TD>Zeer besmettelijk</TD></TR>
<TR><TD>22 – 30</TD><TD>Positief</TD><TD>Significante</TD><TD>Besmettelijk</TD></TR>
<TR><TD>30 - 36</TD><TD>Zwak positief</TD><TD>Beperkte</TD><TD>Bemsettelijk?</TD></TR>
<TR><TD>36-39</TD><TD>Limiet positief</TD><TD WIDTH="300"> Residueel RNA meest waarschijnlijk </TD> <TD WIDTH="190">Niet besmettelijk actueel</TD> </TR>
<TR><TD>39-40</TD><TD>Niet conclusief</TD><TD></TD><TD></TD></TR>
<TR><TD>>40</TD><TD>Niet detecteerbaar</TD><TD></TD><TD></TD></TR>
</TABLE>
Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharyngeale wisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten Nasopharyngeaal aspiraat, sputum, bronchusaspiraat en BAL
Recipient voorkeur UTM-buisje
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Wissers en aspiraten kunnen maximaal 8 uur bij kamertemperatuur (15-30 °C) en maximaal 7 dagen gekoeld (2-8 °C) in virustransportmedium of fysiologisch zout worden bewaard totdat ze worden getest.
Acceptatiecriteria staalontvangst Juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
Juist recipiënt
Afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur direct na de afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 4/dag
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 6u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Henri Serruys, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode De ELITeInGenius is een volatomatisch toetsel dat gebruik maakt van een real-time polymerase chain reaction om DNA/RNA uit verschillende staaltypes te amplificeren en te detecteren. De ELITeInGenius kan tot 12 stalen per batch verwerken.
De ELITeInGenius integreert en automatiseert de drie processen die nodig zijn voor real-time PCR gebaseerde moleculaire testen: staalextractie, amplificatie en detectie.
Het toestel wordt gebruikt om microbiologische pathogenen op te sporen
Mogelijke interferenties Geen interferentie te verwachten met alternatieve respiratoire pathogenen
Toestel ELITe InGenius
Eenheid of kwalitatief Kwantitatief
Referentie waarden SARS-CoV-2 RNA niet detecteerbaar
Interpretatie Hoe lager de treshold cycle value (Ct waarde) hoe hoger de virale lading in het monster. De detectiegrens van deze 3 genen ligt op Ct 45. Een overzicht van de interpretatie van de Ct waarde en de overéénstemmende virale lading en besmettelijkheid wordt weergegeven in de tabel:

<TABLE BORDER="2">

Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier HSALFAB00012 Aanvraagformulier microbiologie HS
Cumulregel NVT
Diagnoseregel a. De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die op het moment van de staalafname is beschreven in de procedurerichtlijnen van Sciensano of uitzonderlijk indien er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes). De richtlijnen van Sciensano zijn evolutief in de tijd.
b. Bij het staal moet een aanvraagformulier aanwezig zijn dat voldoende informatie bevat over de klinische omstandigheden waarin de test wordt aangevraagd (o.a. identificatie patiënt en voorschrijver, betreft het een zorgverlener, bewoner collectieve instelling of risicopatiënt, hospitalisatiestatus, klinische symptomen en begin ervan, ernst van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contacten met besmette personen, aangevraagde test) .
c. Om epidemiologische, wetenschappelijke en administratieve analyses mogelijk te maken moeten de laboratoria de aanvraagformulieren in elektronische vorm bewaren. De eigen systemen kunnen hiervoor gebruikt worden.
d. De testen worden uitgevoerd in een erkend laboratorium dat moet voorkomen op de lijst die Sciensano opstelt inzake de kwaliteitsbewaking, biologische veiligheidsvereisten en epidemiologische informatiedoorstroming.
RIZIV nr 554934-554945
B-waarde werkelijke waarde: 46,8 euro
Versiedatum 25/08/2022