Back to top

COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA detectie Dringend

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Virologie
Code
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasofarygneale wisser
Lichaamsmateriaal toegelaten Nasopharyngeaal aspiraat, nasale of oropharyngeale wisser (indien niet anders kan, met daling analytische gevoeligheid naar 90%).
Recipient voorkeur Novolab Virus Transport Medium (BIOER), Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT), of 0.9% fysiologisch water
Recipient toegelaten Vacuette Virus Stabilization Tube, Liquid Amies, Copan eswab
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Nasofaryngeale uitstrijkmonsters, nasale uitstrijkmonsters en neuslavage-/aspiraatmonsters kunnen maximaal 8 uur bij kamertemperatuur (15-30 °C) en maximaal 7 dagen gekoeld (2-8 °C) in virustransportmedium of fysiologisch zout worden bewaard totdat ze op de GeneXpertinstrumentsystemen worden getest.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport bij kamertemperatuur de eerste 8u volgend op de staalname, later dient het transport gekoeld te verlopen.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 u
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1 u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Henri Serruys, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode 1, Aangevraagd als unieke test:
Kit: Xpert® Xpress SARS-CoV-2: opsporing van N2-gen en E-gen (analytische sensitiviteit= LoD = 0,0050 PFU/mL en 0,0200 PFU/mL resp.)
Semi-kwantitatieve test.
2, Aangevraagd via mini-respi panel (SARS-CoV-2, InfA/B, RSVA/B)
Toestel: GeneXpert.Kit: Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV-plus. Kwalitatieve test.
De unieke seqenties van volgende genen worden opgespoord: nucleocapside (N)-gen en envelop (E)-gen en RNA-afhankelijke RNA polymerase (RdRP)-genen van het
SARS-CoV-2-virusgenoom
Mogelijke interferenties Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) is genetisch het meest verwant aan het SARS-1-coronavirus, dat echter nooit in België gedetecteerd werd.
Specificiteit optimaal volgens uitgebreide bijsluiter van Cepheid, geen interferentie te verwachten met alternatieve respiratoire pathogenen.
Toestel GeneXpert systeem (Cepheid).
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief (schatting IU/mL)
Referentie waarden SARS-CoV-2 niet-detecteerbaar
Interpretatie Het nieuwe humane coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2), behoort tot het species of Severe Acute Respiratory Syndrome related Coronavirus, genus beta-coronavirus, subgenus Sarbecovirussen, lineage B (Zhou 2019). Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties, soms met een enterale component, bij mensen en dieren. Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) is genetisch het meest verwant aan het SARS-coronavirus. Het maakt net als SARS gebruik van de ACE2-receptor. Deze komt onder andere op het alveolair epitheel voor, wat gezien wordt als de verklaring voor de predilectie van SARS voor replicatie in de lage luchtwegen (Haagmans 2020). Incubatieperiode nogal variabel: 2-14d, gemiddeld 5,9d. Exacte gegevens over de besmettelijke periode ontbreken. Een patiënt is in ieder geval besmettelijk tijdens de symptomatische fase (Huang 2020). Zowel patiënten met milde als met ernstige klachten evenals asymptomatische personen kunnen virus uitscheiden (Zhang 2020). Ook in faeces van de patiënt is het virus met PCR aantoonbaar vanaf dag 5 à 7 na onset van infectie (WHO 2020, ECDC 2020). Na het verdwijnen van de klachten kan het virus met PCR nog aantoonbaar blijven in zowel de bovenste luchtwegen (7-14 dagen) als faeces (4-5 weken).
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
RIZIV nr 554934 -554945
Zoektermen COVID-19, SARS-CoV-2, PCR, "COVID sneltest"
Versiedatum 25/08/2022