Back to top

Elektroforese (serum)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code 24030
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4.7 ml
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma afscheiden binnen de 2 uur na afname

bewaring: kamertemp (18-28°) max 24 uur ; koelbewaren (2-8°) 3-7 dagen; ingevroren (<-18°) max 3 weken

bron: WHO
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen
Antwoordtijd 1-3 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; werkpost nacht
Techniek/methode Capillaire elektroforese met berekening van de concentratie albumine, alfa1, alfa2, beta en gamma globulines aan de hand van het totaal eiwitgehalte.
Mogelijke interferenties fibrinogeen bij plasma stalen

hemolyse, lipemie
Toestel Minicap (Sebia)
Eenheid of kwalitatief g/L en %
Referentie waarden albumine: 40,2-47,6 g/L

alfa 1: 2,1-3,5 g/L

alfa 2: 5,1-8,5 g/L

beta: 6,0-9,4 g/L

gamma: 8,0-13,5 g/L
Interpretatie Bij aanwezigheid van extra fractie(s) in de gamma- en/of betazones wordt immunofixatie ingezet ter uitsluiting of bevestiging van paraproteïne (niet bij opvolging van gekende casus, tenzij nieuwe fractie zichtbaar). Ander typische eiwitprofielen worden eveneens in het besluit gerapporteerd: bisalbuminemie, inflammatoir patroon, nefrotisch syndroom, hemolytisch patroon, beta-gamma bridging (compatibel met leverpathologie), polyclonale hypergammaglobulinemie, hypogammaglobulinemie.
Deelname EKE EKE WIV
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 11: albumine (540131-540142)
RIZIV nr 540455-540466
B-waarde 150
Versiedatum 13/01/2023