Back to top

Beta-2-microglobuline

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code 4570
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-heparine buis; EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma afscheiden na afname

bewaring: kamertemp (18-28°) niet aangeraden; koelbewaren (2-8°) max 5 dagen; ingevroren (<-18°) max 1 jaar

bron: bijsluiter (BioMérieux)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 3 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; werkpost chemie
Techniek/methode Enzyme linked fluorescent assay
Toestel Vidas 3 (BioMérieux)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden 0,8-2,2
Interpretatie Verhoogde serumconcentraties bij een normale GFR wijst op een verhoogde beta2-microglobuline productie. Merker voor opvolging van lymfoproliferatieve ziekten (CLL, non-Hodgkin lymfomen, ziekte van Hodgkin en multipel myeloom). De beta2-microglobuline concentratie is evenredig met de tumormassa en dus de prognose. Na behandeling met cytostatica neemt de concentratie bij succes van de therapie af. Bij myeloompatiënten treedt vaak nierfunctieverlies op: in dat geval kan beta2-microglobuline niet worden gebruikt als maat voor de tumormassa.
Het serum beta2-microglobuline is een maat voor de GFR bij patiënten met een niertransplantaat (de productie is constanter dan deze van creatinine, aangezien beta2-microglobuline niet afhangt van de spiermassa). De dosage is echter wel minder specifiek, want pathologieën met een activering van het immuunsysteem, zoals bacteriële infecties, auto-immuunziekten (vb. RA, SLE) en virale infecties, verhogen de serumconcentraties van beta2-microglobuline.
Deelname EKE EKE WIV
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
RIZIV nr 542533-542544
B-waarde 250
Versiedatum 4/06/2018