Back to top

Valproïnezuur

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Anti-epileptica
Code 29144
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7mL
Analysevolume 100µL
Speciale afname condities afname na bereiken van steady state (2 tot 4 d)

dal waarde te prikken juist voor toediening van volgende dosis
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma afscheiden binnen 4 uur na afname
bewaring: op kamertemperatuur ( 18-28°C) max 8 uur; koelkast (2-8°C) max 2 d; ingevroren max 30d
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; werkpost chemie
Techniek/methode turbimetrie
Toestel Atellica (Siemens)
Eenheid of kwalitatief µg/mL
Referentie waarden 50-100
Deelname EKE WIV TDM
Accreditatie neen
Diagnoseregel enkel in geval van therapeutische monitoring
RIZIV nr 548096-548100
B-waarde 350
Zoektermen valproïnezuur, valproaat
Versiedatum 9/12/2022