Back to top

Mycophenolaat

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Immunosuppressiva
Code 29164
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur EDTA buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1,0 mL
Speciale afname condities Onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal zo vlug mogelijk centrifugeren en aliquoteren.
Koel of ingevroren bewaren tot verzenden
Centrifugeer een aliquot van het totaal EDTA bloed indien op het afgenomen bloed eveneens andere immuunsuppressiva dienen geanalyseerd
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden ingevroren
Analyse frequentie 2x/week verzending op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd max. 6 dagen vanaf ontvangst in UZ Leuven
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend laboratorium
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven; laboratorium klinische chemie
Techniek/methode LC-MS/MS
Toestel Acquity TQD (Waters)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Leuven
https://laboboeken.nexuzhealth.com/rboek/internet/GHB/132
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 STJTOX Aanvraagbrief voor toxicologie en TDM
Diagnoseregel 46: …aanrekenbaar aan RIZIV in geval van therapeutische monitoring; hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels
Diagnoseregel 51: aanrekenbaar aan RIZIV bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie
RIZIV nr 548413-548424
B-waarde 600
Zoektermen Cellcept, MPA, mycophenolaat, mofetil, Myfortic
Versiedatum 9/12/2022