Back to top

Infliximab subcutaan

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Immunosuppressiva
Code 29171
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1,4mL
Speciale afname condities De test Anti-Infliximab As wordt automatisch uitgevoerd indien Infliximab bloedspiegel < 0.50 µg/mL.
Toegediende dosis en datum laatste infuus (dosis.... mg/tijdstip.....) vermelden op aanvraagformulier en identificatielabel.
Voor onderaanneming: toegediende dosis en datum laatste infuus (dosis.... mg/tijdstip.....) vermelden op identificatielabel en eigen aanvraag-/doorstuurformulier of UZ Leuven aanvraagformulier (zie formuliernummer hierboven).
Bewaarcondities en voorbehandeling bewaring: max 3d in koelkast; ingevroren indien langer
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd max 1 week vanaf ontvangst in UZ Leuven( verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend laboratorium
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven; laboratorium klinische chemie
Techniek/methode Enzyme-linked-immuno-sorbent assay (ELISA)
Toestel EUROIMMUN Analyser I (EUROIMMUN)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 STJTOX Aanvraagbrief voor toxicologie en TDM
B-waarde niet-ZIV prijs: bepaling dalspiegel (30 euro); bepaling dalspiegel + antilichamen (60 euro)
Zoektermen infliximab, remicade
Versiedatum 9/12/2022