Back to top

Hydroxy-risperidon

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Antipsychotica
Code 29210
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100µL
Bewaarcondities en voorbehandeling bewaring: max 48h op kamertemperatuur, invriezen na centrifugatie
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden ingevroren
Analyse frequentie Elke weekdag
Antwoordtijd max3d na ontvangst in UZ Gent (verzending wekelijks op woensdag)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend laboratorium
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent
Techniek/methode LC-MSMS, eigenmethode
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent
https://labgids.uzgent.be/labgidsext.asp?titel=%209-hydroxy-risperidon%20(Paliperidon)&actie=DETAIL&naam=RISPOH
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 STJTOX Aanvraagbrief voor toxicologie en TDM
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie:
RIZIV nr 547153 - 547164
B-waarde 1600
Versiedatum 9/12/2022