Back to top

Gentamycine dalspiegel

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Antibiotica
Code 29190
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Li-Heparine buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500µL
Speciale afname condities Staal afnemen juist vóór toediening van de volgende dosis.

Dosis en frequentie ( ...mg om de ... uur) vermelden

Bewaarcondities en voorbehandeling Staal onmiddellijk centrifugeren en diepgevroren (-20°C) bewaren
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag vanaf ontvangst in UZ Leuven( verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend laboratorium
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven; laboratorium klinische chemie
Techniek/methode Homogene enzyme immunoassay - CEDIA
Toestel COBAS 8000 (HITACHI/Roche)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Leuven
https://laboboeken.nexuzhealth.com/rboek/internet/GHB/1338
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 STJTOX Aanvraagbrief voor toxicologie en TDM
Diagnoseregel Diagnoseregel 42: aanrekenbaar aan RIZIV als verstrekking een geïndividualiseerde farmacokinetische berekening bevat met het oog op een voorstel voor de posologie
Diagnoseregel 46: aanrekenbaar aan RIZIV in geval van therapeutische monitoring ; hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels
RIZIV nr 548715-548726
B-waarde 350
Versiedatum 9/12/2022