Back to top

Amikacine piekspiegel

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Therapeutische drumonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Antibiotica
Code 29186
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7mL
Analysevolume 100µL
Speciale afname condities De afname wordt uitgevoerd 1 uur na de start van een gift die toegediend wordt over 30 minuten of 60 minuten na een bolus toediening.
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma afscheiden binnen 4 uur na afname
bewaring: op kamertemperatuur ( 18-28°C) max 8 uur; koelkast (2-8°C) max 2 d; ingevroren max 30d
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 2u
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; werkpost chemie
Techniek/methode Enzymatische fotometrie
Toestel Atellica (Siemens)
Eenheid of kwalitatief µg/mL
Referentie waarden levensdebreigende infectie): 5-40

ernstige infectie: 20-25

urineweg infectie: 15-20

toxiciteit : >40
Interpretatie Voor een optimale respons, is een piekspiegel van minstens 10x de minimum inhibitorische concentratie noodzakelijk.
Deelname EKE WIV
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 STJTOX Aanvraagbrief voor toxicologie en TDM
Cumulregel De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel (1) De verstrekkingen 548273 - 548284 en 548435 - 548446 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend als ze een geïndividualiseerde farmacokinetische berekening bevatten met het oog op een voorstel voor de posologie. (2) Enkel in geval van therapeutische monitoring.
RIZIV nr 548273-548284
B-waarde 1000
Zoektermen TDM, antibiotica, spiegel
Versiedatum 9/12/2022