Back to top

Lupus anticoagulans

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombosescreening
Code 1185
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie Lupus anticoagulans Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/stolling-en-hemostase-8...
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal onmiddellijk centrifugeren en invriezen
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <10.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g + 15 min aan 2195g gebruikt.
Transport voorwaarden Ingevroren
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in SJ ( verzending dagelijks op weekdagen 10h)
Interpretatie Lupus anticoagulans (LA) wordt aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische (trombose of zwangerschapscomplicaties) als laboratorium- (positieve LA of anticardiolipine antistoffen) criteria. Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken.
Er worden 2 verschillende screeningstests uitgevoerd (SCT en DRVVT). Bij een verlengd resultaat van deze screeningstests wordt een mengtest (ter uitsluiting van factordeficiëntie) en een confirmatietest (ter bevestiging van fosfolipidenafhankelijkheid) uitgevoerd. Het resultaat van deze verschillende testen en hun onderlinge verhouding wordt door de klinisch bioloog geïnterpreteerd, waarna enkel een globaal besluit wordt gerapporteerd.

Het relatieve risico voor VTE is 3 tot 8 keer groter in vergelijking met personen zonder LA (Bron: BJH 2010;149:824-833).
Aanvraagformulier HSALFAB00004 Aanvraagformulier analysen in onderaanneming
Versiedatum 29/03/2019