Back to top

APC-Resistentie (APC-R)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombosescreening
Code 6125
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie APC-resistentie (APC-R) Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/stolling-en-hemostase-8...
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal onmiddellijk centrifugeren en invriezen
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <10.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g + 15 min aan 2195g gebruikt.
Transport voorwaarden Ingevroren
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in SJ ( verzending dagelijks op weekdagen 10h)
Interpretatie Onder normale omstandigheden inhibeert het geactiveerde proteïne C (APC) de stollingsfactoren V en VIII. Sommige personen vertonen echter een resistentie tegen APC (APC-R), met een verhoogde stollingsneiging tot gevolg. Het APC-R fenotype is in meer dan 95% van de gevallen te wijten aan een mutatie van het factor V gen (factor V Leiden).
Door de op APTT bepaling gebaseerde APC-R test uit te voeren in aanwezigheid van een overmaat factor V deficiënt plasma, is de sensitiviteit en specificiteit voor de factor V Leiden mutatie significant gestegen. Verder biedt deze gemodifieerde methode het voordeel plasmas van patiënten onder orale anticoagulantia en/of heparine te kunnen bepalen.
Voor de bepaling van APC-R wordt een stollingsanalyse uitgevoerd in aan- en afwezigheid van APC. Een verlaagde (<2,20) ratio van beide testresultaten wijst op een APC-R. In dit geval wordt een genetische analyse ter detectie van het factor V Leiden gen uitgevoerd.
Opgelet: niet alle vormen van APC-R zijn te wijten aan de aanwezigheid van het factor V Leiden gen ('verworven APC-R', o.a. tijdens zwangerschap).
Congenitale APC-R (factor V Leiden) komt voor bij 3-7% van de algemene bevolking en bij 20% van de patiënten met een eerste manifestatie van VTE. Het relatieve risico voor VTE is 5 tot 7 keer groter igv heterozygotie, en tot 80 keer groter igv homozygotie, in vergelijking met personen zonder APC-R (Bron: BJH 2010;149:824-833).
Aanvraagformulier HSALFAB00004 Aanvraagformulier analysen in onderaanneming
Versiedatum 29/03/2019