Back to top

Factor-V Leiden mutatieanalyse

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13105
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie Factor-V Leiden mutatieanalyse Activiteitencentrum sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/stolling-en-hemostase-8...
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in SJ ( verzending dagelijks op weekdagen 10h)
Interpretatie Factor V Leiden is oorzaak van aangeboren trombofilie en is aanwezig in 20-50% van niet geselecteerde patiënten met veneuze trombose. De prevalentie van dit polymorfisme bedraagt tussen 2 en 15% in blanke populaties (meer frequent in personen van Noord-Europese origine). In Noord-Europa wordt de prevalentie van homozygootschap voor FV Leiden geschat op 1 op 2500. Het relatieve risico voor veneuze trombose bedraagt 5 à 7.
De mutatie in FV maakt FV resistenter aan inactivatie door geactiveerd proteïne C. Daarom wordt de genetische analyse van FV Leiden steeds voorafgegaan door een functionele geactiveerd proteïne C-resistentie (APC-R) test. Enkel wanneer de APC-R test afwijkend is, wordt de genetische analyse van FV Leiden uitgevoerd (RIZIV diagnoseregel).
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel RIZIV terugbetaling enkel bij patiënten met een positieve geactiveerde proteïne C-resistentie test (APC-R).
RIZIV nr 587005-587016
B-waarde 1800
Versiedatum 1/07/2022