Back to top

APC-Resistentie (APC-R)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13105
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie APC-resistentie (APC-R) Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/stolling-en-hemostase-8...
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal onmiddellijk centrifugeren en invriezen
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <10.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g + 15 min aan 2195g gebruikt.
Transport voorwaarden Ingevroren
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in SJ ( verzending dagelijks op weekdagen 10h)
Interpretatie Onder normale omstandigheden inhibeert het geactiveerde proteïne C (APC) de stollingsfactoren V en VIII. Sommige personen vertonen echter een resistentie tegen APC (APC-R), met een verhoogde stollingsneiging tot gevolg. Het APC-R fenotype is in meer dan 95% van de gevallen te wijten aan een mutatie van het factor V gen (factor V Leiden).
Door de op APTT bepaling gebaseerde APC-R test uit te voeren in aanwezigheid van een overmaat factor V deficiënt plasma, is de sensitiviteit en specificiteit voor de factor V Leiden mutatie significant gestegen. Verder biedt deze gemodifieerde methode het voordeel plasmas van patiënten onder orale anticoagulantia en/of heparine te kunnen bepalen.
Voor de bepaling van APC-R wordt een stollingsanalyse uitgevoerd in aan- en afwezigheid van APC. Een verlaagde (<2,20) ratio van beide testresultaten wijst op een APC-R. In dit geval wordt een genetische analyse ter detectie van het factor V Leiden gen uitgevoerd.
Opgelet: niet alle vormen van APC-R zijn te wijten aan de aanwezigheid van het factor V Leiden gen ('verworven APC-R', o.a. tijdens zwangerschap).
Congenitale APC-R (factor V Leiden) komt voor bij 3-7% van de algemene bevolking en bij 20% van de patiënten met een eerste manifestatie van VTE. Het relatieve risico voor VTE is 5 tot 7 keer groter igv heterozygotie, en tot 80 keer groter igv homozygotie, in vergelijking met personen zonder APC-R (Bron: BJH 2010;149:824-833).
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D20; RIZIV terugbetaling enkel bij patiënten van minder dan 55 jaar met een trombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse invtravasale stolling.
RIZIV nr 554691-554702
B-waarde 400
Versiedatum 1/07/2022