Back to top

Anticardiolipine antistoffen (IgM + IgG)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13085
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 ml bloed
Analysevolume 100 µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter (centrifugeren)

kamertemp. 8 uur

2-8°C 2 dagen

<= -20°C: 3 maand
Acceptatiecriteria staalontvangst periode afname-ontvangst <8 uur
juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd 1 week
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Apr Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode chemiluminescente immunoassay
Mogelijke interferenties Lipemie, hemolyse
Toestel ImmunoCap
Eenheid of kwalitatief GPL (gestandardiseerde eenheden)
Referentie waarden <10: negatief

10-40: grijze zone

>40: positief

Bron: bijsluiter firma Phadia en ISTH guidelines 2009
Interpretatie Anticardiolipine antistoffen (ACA's) worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische (trombose of zwangerschapscomplicaties) als laboratorium (positieve ACA's in matige of hoge titer en/of lupus anticoagulans, LA) criteria. Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (ISTH Sydney criteria, 2009). Bij sterk klinisch vermoeden van het antifosfolipidensyndroom met negatieve resultaten voor ACA's of LA kan de analyse van anti-beta-2-GP-I antistoffen aangevraagd worden (verzending).
De waarde van IgM antistoffen, van lage titers IgG antistoffen en van positieve resultaten voor ACA's in afwezigheid van een LA staat ter discussie. Vals positieve resultaten voor ACA's worden frekwent geobserveerd bij inflammatoire aandoeningen.
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D106:

-kliniek antifosfolipidensyndroom

-systemische lupus erythematodes
RIZIV nr 554433/554444
B-waarde 200
Versiedatum 1/07/2022