Back to top

anti-B2GP1 (IgG + IgM)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13090
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie Anti-bèta-2-glycoproteïne 1 antistoffen (anti-B2GP1 AS) Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/stolling-en-hemostase-8...
Antwoordtijd 3 wkn vanaf ontvangst in SJ ( verzending dagelijks op weekdagen 10h)
Interpretatie Anti-bèta-2 glycoproteïne 1 antistoffen (anti-B2GP1) worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische criteria (trombose of zwangerschapscomplicaties) als aan laboratoriumcriteria (positieve ACA's en/of anti-B2GP1 antistoffen en/of lupus anticoagulans, LA). Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (ISTH Sydney criteria, 2009).

Het belang van de bepaling van anti-B2GP1 ligt enerzijds in het feit dat een deel (volgens de literatuur 5-10%) van de patiënten met het antifosfolipidensyndroom enkel positief is voor anti-B2GP1, en niet voor cardiolipines of lupus anticoagulans ('single positiviteit'). Anderzijds vertoont multipositiviteit voor deze 3 types testen een sterkere correlatie met trombose in vergelijking met single positiviteit voor 1 van deze 3 testen.
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D106:

-kliniek antifosfolipidensyndroom

-systemische lupus erythematodes
RIZIV nr 553291/553302
B-waarde 700

(indien pseudonomenclatuur: +-42 euro ten laste van de patiënt voor de combinatie van IgG en IgM)
Versiedatum 1/07/2022