Back to top

PT+INR

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Algemene stolling
Code 1100 screening<br> 1101 therapie
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat-buis
Mininum vereiste volume 4,7 ml bloed
Analysevolume 100 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>80%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur.
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <200.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst periode afname-ontvangst <4 uur
juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag: <24uur (bewaring plasma 20°C +- 5°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 45 minuten
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost stolling
Techniek/methode mechanical clot detection
Mogelijke interferenties Hemolyse
Toestel STA compact (Stago)
Eenheid of kwalitatief % + INR
Referentie waarden 80-100%

INR:

screening: 0,8-1,2

therapie: 2-4,5
Interpretatie De PT is verlengd bij factor deficiënties II, V, VII en X, zoals o.a. bij leverlijden. FII, FVII en FX zijn vitamine K afhankelijk, zodat de PT kan gebruikt worden voor het monitoren van orale anticoagulatie therapie met vitamine K-antagonisten.
PT wordt beinvloed ( % verlaging) door inname van nieuwe orale anticoagulantia ( Xarelto, Pradaxa, e.a.) maar kan niet wordengebruikt voor monitoring van deze medicatie.
Deelname EKE sciensano 3/jaar
Accreditatie nee
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Cumulregel 54: protrombinetijd (PT) en trombotest mogen onderling niet gecumuleerd worden
Diagnoseregel 95: RIZIV terugbetaling in combinatie met fibrinogeen enkel in geval van oppuntstelling van
een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis,
leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen.
RIZIV nr 554573/554584
B-waarde 80
Versiedatum 29/03/2019