Back to top

Fibrinogeen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Algemene stolling
Code 12020
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat-buis
Mininum vereiste volume 4,7 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>80%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur.
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <200.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst periode afname-ontvangst <4 uur
juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag: <24uur (bewaring plasma 20°C +- 5°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 45 minuten
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties Hemolyse
Toestel ACL-Top550cts (Werfen)
Eenheid of kwalitatief g/L
Referentie waarden 160 - 390

Bron: bijsluiter firma IL en validatiedossier AZ Sint-Jan
Interpretatie Lage waarden komen voor bij congenitale dysfibrinogenemie en bij diffuse intravasale stolling (DIC). Hoge concentraties van fibrine degradatie producten (FDP's) kunnen interfereren met de assay en (vals) verlaagde waarden geven.
Fibrinogeen is een acute fase eiwit, en verhoogde concentraties worden daarom gemeten bij inflammatoire toestanden, zwangerschap enz.
Deelname EKE sciensano 3/jaar
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 101: sedimentatiesnelheid en fibrinogeen mogen onderling niet gecumuleerd worden
Diagnoseregel 95; RIZIV terugbetalingin combinatie met PT enkel in geval van oppuntstelling van
een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis,
leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen.
RIZIV nr 554610/554621
B-waarde 80
Versiedatum 27/03/2023