Back to top

D-dimeren

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Stolling en hemostase
Groep Algemene stolling
Code 12025
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat-buis
Mininum vereiste volume 4,7 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>80%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur.
Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <10.000/µL in ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van 7 min aan 2195g + 15 min aan 2195g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst periode afname-ontvangst <4 uur
juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag: <8uur (bewaring plasma 20°C +- 5°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 45 minuten
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties Hemolyse
Toestel ACL-Top550cts (Werfen)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden <500

Bron: bijsluiter firma IL
Interpretatie D-dimeren vormen een aspecifieke parameter waarvan de waarde verhoogd is bij allerhande aandoeningen (acute fase, zwangerschap, trauma …). Hierdoor kunnen enkel negatieve resultaten gebruikt worden ter uitsluiting van trombo-embolische aandoeningen.
Bij bedlegerige patiënten kunnen licht verhoogede waarden als normaal worden beschouwd.
Deelname EKE sciensano 3/jaar
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 106: fibrinemonomeren en/of afbraakproducten van fibrine met latextest, D-dimeren met latextest en afbraakproducten van fibrine door hemagglutinatietest of "enzyme immuno assay" mogen onderling niet gecumuleerd worden
Diagnoseregel 83: RIZIV terugbetaling enkel
in geval van vermoeden van diepe
veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse
intravasculaire stolling.
RIZIV nr 554455-466
B-waarde 400
Versiedatum 27/03/2023