Back to top

Parasiet screening: opsporen van Giardia spp. en Cryptosporidium spp. in faeces

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Parasitologie en mycologie
Groep Parasitologie
Code 51530
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Recipient voorkeur Potje
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Max 72 u op 2 tot 8°C. >72 u : invriezen < 10°C gedurende max. 90 dagen
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Elke weekdag
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 1 u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Activiteitencentrum HS, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Kit: Giardia/Cryptosporidium Quik Chek (Techlab).
Een snelle membraan enzym immunoassay voor de gelijktijdige kwalitatieve opsporing en differentiatie van Giardia cyst antigen en Cryptosporidium oocyst antigen in faeces.
Interpretatie Positief betekent de aanwezigheid van de parasiet. Het resultaat dient steeds afgetoetst te worden met de kliniek.
Limit of detection = LOD voor Giardia spp. is 6000 cysten/mL faeces en Cryptosporidium spp. oocysten/mL faeces
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek
Zoektermen Darmparasiet, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum
Versiedatum 7/09/2022