Back to top

Screening van resistentie fenotype bij Aspergillus fumigatus en andere Aserpgillus species voor itraconazole, posaconazole en voriconazole door VIPCheck

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code (xxx)40
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Schimmelkweek
Lichaamsmateriaal toegelaten Sabouraud agar buis
Recipient toegelaten Agar bodem
Bewaarcondities en voorbehandeling Verse kweek
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Verzending op weekdagen naar Activiteitencentrum SJ
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Activiteitencentrum SJ, Operationele entiteit voor paraisitaire en schimmelinfecties, werkpost Schimmels.
Techniek/methode Zie labogids Activiteitencentrum Sint-Jan - Mycologie
VIPCheck, zie www.vipcheck.nl
Eenheid of kwalitatief kwalitatief, gevoelig of resistent
Interpretatie Kwalitatief resultaat: resistentie voor Itraconazole, voriconazole en posaconazole wordt bepaald in 1 cupje en vergeleken tov het controle cupje; groei of geen groei
De test is enkel gevalideerd voor Aspergillus fumigatus isolaten, maar zou ook voor andere Aspergullus species kunnen uigevoerd worden. Voriconazole of posaconale resistente isolaten worden naar UZ Leuven verstuurd voor confirmatie
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Enkel na overleg met microbioloog
RIZIV nr 550071-550082; 550874-550885, 550955-550966
B-waarde 400
Zoektermen Fungigram, schimmel, vipcheck
Versiedatum 7/09/2022