Back to top

Kweek van pathologische schimmels in dermatologische stalen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code 51B40
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Huidschilfers, haren, nagels, biopten
Recipient voorkeur Steriel potje
Bewaarcondities en voorbehandeling ijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks, uitgezonderd in het weekend
Antwoordtijd 28 dagen na aankomst lab Activiteitencentrum Sint-Jan
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Activiteitencentrum HS, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Zie labogids Activiteitencentrum Sint-Jan - Mycologie
Mogelijke interferenties Antifungale therapie bij de patiënt kan de groei van schimmels onderdrukken
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek
Versiedatum 7/09/2022