Back to top

Kweek van gisten in klinische monsters

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code (xxx)30
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Alle monsters uitgezonderd faeces
Recipient voorkeur Potje, eSwab, spuit
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks, wordt niet afgewerkt in het weekend en op feestdagen, uitgezonderd bij invasieve infecties
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Activiteitencentrum HS, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopisch onderzoek en kweek
Mogelijke interferenties Antifungale therapie bij de patiënt kan de groei van gisten onderdrukken
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550830-550841, 550616-550620
Versiedatum 7/09/2022