Back to top

Gevoeligheidsbepalingen bij gisten.

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Gistkweek uit een normaal steriele locatie
Lichaamsmateriaal toegelaten Gistkweek uit niet-steriele locatie, enkel na overleg met de microbioloog op tel lab 5867
Bewaarcondities en voorbehandeling Verse kweek
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Weekdagen
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde Actvitieten centrum SJ. Operationele eenheid voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Gisten en Schimmels
Techniek/methode Trek YeastOne Sensititre colorimetrische MIC eindpunt bepaling bij gisten voor Amfotericine B, fluconazole, voriconazole, caspofungin en anidulafungin
Eenheid of kwalitatief µg/mL
Interpretatie Eucast breekpunten, uitgezonderd voor caspofungin waarvoor momenteel geen breekpunten bestaan.
De gevoeligheid/resistentie voor caspofungin wordt afgeleid van de gevoeligheid/resistentie voor anidulafungin.
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
RIZIV nr 550071-550082
B-waarde 400
Zoektermen Fungigram, candida
Versiedatum 7/09/2022