Back to top

Rubella IgG

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 1820
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma (lithium heparine of EDTA)
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 3 mL
Analysevolume 150 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum: voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het lab en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen. Indien langere bewaring nodig is , dan moet het serum op -25 C° +/- 6 °C worden ingevroren.. Een monster van een niet zwangere persoon wordt maximaal 14 dagen in het lab bewaard. De sera van zwangere vrouwen worden minstens 9 maanden bewaard.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 24u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend < 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost infectieuze serologie
Techniek/methode Kwantitatieve test o.b.v. een twee staps enzym immunoassay sandwich methode met een finale fluorescente detectie (ELFA).
Mogelijke interferenties Duidelijk zichtbare hemolytische, icterische en lipemische stalen geven minder betrouwbare resultaten. Indien mogelijk, gelieve een nieuw staal af te nemen.
Toestel Vidas 3 (bioMérieux)
Eenheid of kwalitatief IU/mL
Referentie waarden < 10 IU/L is niet reactief; > of = 10 IU/L is reactief.
Interpretatie >= 10: immuniteit; <10: geen immuniteit. Indien geen immuniteit aantoonbaar, is vaccinatie sterk aangewezen, behalve bij zwangeren waar dient gewacht te worden tot de postnatale periode. Het vaccin dient bij vrouwelijke patiënten op vruchtbare leeftijd gevolgd te worden door 3 maanden efficiënte anticonceptie.
Bij vermoeden van een acute Rubella infectie dient men ook de Rubella IgM antistoffen te bepalen. Een serologiche diagnose van een acute Rubella infectie kan enkel gesteld worden op basis van een viervoudige titerstijging van de antilichamen tussen twee opéénvolgende stalen, nl. een acuut fase serum af te nemen binnen de 7 tot 10 dagen na het ontstaan van de rash en een convalescent serum 2 tot 3 weken later. Resultaten bij HIV patiënten en bij patiënten met een immuunsupressieve therapie dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.Resultaat Rubella IgM Resultaat Rubella IgG Serologische interpretatie
Positief Negatief Suggestief voor een recente infectie. Graag bevestiging door een nieuwe staalname na 2 weken
Neonaat i.k.v. opsporing congenitale rubella infectie:
Bijkomende testen in functie van het klinisch beeld aangewezen. Gelieve contact op te nemen met klinisch bioloog.
Positief Positief Mogelijkheid van een recente infectie. Graag een controle staal na 2 weken.
Neonaat i.k.v opsporing congenitale Rubella infectie:
Bijkomende testen in functie van het klinisch beeld zijn aangewezen. Gelieve contact op te nemen met Klinisch bioloog.
Negatief Positief Immuniteit
Negatief Negatief Geen immuniteit

Opmerkingen:
Rubella IgM is vaak vals positief, vooral tijdens de zwangerschap. Zwangeren die een volledige Rubella vaccinattie kregen langer dan 1 maand voor hun zwangerschap zijn beschermt en hoeven in principe geen serologische controle te krijgen (IgM kan tot 2 maanden na vaccinatie positief zijn)

Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van IgG antistoffen tegen Rubella virus in serum of plasma voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551596-551600
B-waarde 250
Zoektermen rodehond, rode hond
Versiedatum 25/09/2019