Back to top

HIV-1/2 antigeen en antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 1840
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis; Citraatbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Vol bloed: op kamertemperatuur, maximum 24 uur. Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Vitros 5600 ( Ortho Clinical Diagnostics)
Referentie waarden Negatief
Interpretatie De test detecteert niet àlle geïnfecteerde personen.De test maakt geen onderscheid tussen p24 antigeen, anti-HIV1 en anti-HIV2 (combo-test). Daar vals-positieve resultaten mogelijk zijn, wordt elk positief of borderline monster van een niet-gekende patiënt doorgestuurd naar een aids-referentielabo ter confirmatie via immunoblotting en eventueel additionele moleculaire testen.
> of = 1,0 is reactief (=positief)
> of = 0,9 en < 1,0 is borderline
<0,9 is niet reactief (negatief)
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Gelijktijdige, kwalitatieve detectie van HIV p24 antigeen, en antistoffen tegen HIV type 1 en 2 (anti-HIV), in serum of plasma voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551736-551740
B-waarde 250
Versiedatum 25/09/2019