Back to top

Hepatitis A IgM

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 1860
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten EDTA-buis; Li-Heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 1 dag- 3 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost nacht
Techniek/methode ELFA (enzyme linked fluoriscent assay)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Vidas (bioMérieux)
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Het resultaat van de IgM bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd. HAV IgM antilichamen zijn aanwezig op moment van presentatie van een patiënt met een HAV-gerelateerde acute hepatitis en blijven 3 tot 6 maanden detecteerbaar (uitzonderlijk tot 2 jaar na infectie).
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen tegen Hepatitis A virus in serum of plasma, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551353-551364
B-waarde 300
Versiedatum 25/09/2019