Back to top

Hepatitis C IgG

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 1870
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten EDTA-buis; Li-Heparinebuis; Citraatbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 1 dag- 3 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie
Techniek/methode Immunometrisch immunoassay.
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Vitros 5600 (Ortho Clinical Diagnostics)
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Het resultaat van de anti-HCV bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd, en bij aanwezigheid van antilichamen is het enkel een bewijs van vroeger contact met het virus. Of het gaat om een actieve infectie of een serologische handtekening, kan enkel onderscheiden worden dmv moleculaire bepaling.
> of = 1,00 is reactief (=positief)
> of = 0,9 en < 1,00 is borderline
<0,9 is niet reactief (negatief)
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van antistoffen tegen Hepatitis C virus (anti-HCV) in serum of plasma voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551154-551165
B-waarde 250
Versiedatum 25/09/2019