Back to top

Hepatitis B surface antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 1851
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis; Citraatbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie
Techniek/methode Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Cobas e411 (Roche)
Eenheid of kwalitatief IU/L
Referentie waarden immuniteit post vaccinatie > 10 IU/L
Interpretatie Voor het opvolgen van het verloop van een Hepatitis B infectie wordt het resultaat van de anti-HBs titer bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd.

Voor het bepalen van re-vaccinatie: <10: onmiddellijk re-vaccineren. 10-100: Opvolging om de 3 tot 6 maanden. >100: Re-vaccinatie na 10 jaar.
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke antistoffen tegen Hepatits B surface antigeen (anti-HBs) in serum of plasma, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 437076-437080
B-waarde 250
Versiedatum 25/09/2019