Back to top

Hepatitis B core IgM

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 56114
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 1 dag- 3 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost nacht
Techniek/methode ELFA (enzyme linked fluoriscent assay)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Vidas 3 (bioMérieux)
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Deze analyse wordt idealiter toegevoegd igv geisoleerde anti-HBc antistoffen bij serologische HBV-screening (AgHBs neg, anti-HBs neg, anti-HBc positief), gezien de detectie van anti-HBc IgM de eerste serologisch meetbare parameter kan zijn op moment van recent opgelopen HBV-infectie.
Aanwezigheid van anti-HBc IgM wijst op recente HBV-infectie; en men verwacht op ongeveer hetzelfde tijdstip in het verloop van HBV-infectie eveneens AgHBs en AgHBe te vinden (ifv individuele antilichaamrespons met enige inderindividu-variatie).
Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier STJSER Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Cumulregel (Maximum 1) (Cumulregel 234, 328)
RIZIV nr 551471 - 551482
B-waarde 250
Versiedatum 29/03/2023