Back to top

Epstein Barr VCA IgM antilichamen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code 56176
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 3 mL
Analysevolume 150 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum: voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2-8°C gedurende maximaal 2 dagen. Indien langere bewaring nodig is , dan moet het serum op -25 C° +/- 6 °C worden ingevroren.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 24u
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost infectieuze serologie
Techniek/methode Kwalitatieve test o.b.v. een enzym immunoassay methode door immuuncaptatie met een finale fluorescente detectie (ELFA).
Mogelijke interferenties Duidelijk zichtbare hemolytische, icterische en lipemische stalen geven minder betrouwbare resultaten. Indien mogelijk, gelieve een nieuw staal af te nemen.
Toestel Vidas 3 (bioMérieux)
Eenheid of kwalitatief Test Value
Referentie waarden Negatief: T.V. < of = 0,11; Borderline: 0,12 < of = T.V. < of = 0,18; Postitief > of = 0,19
Interpretatie Een positieve IgM bepaling kan een indicatie zijn voor acute, primaire EBV infectie, bij re-infectie daarentegen wordt zelden een stijging van de IgM titer waargenomen. Kruisreactie met andere pathogenen van de Herpes virus groep (HSV, VZV en CMV) is mogelijk.
Epstein-Barr virus (EBV), ofwel humaan herpes virus 4 (HHV-4), is een erg frequent virus in de mens. EBV is een lymphotroop, dubbelstrengig DNA virus met enveloppe. Het behoort tot de familie herpesviridae, subfamilie gamma herpesvirussen. In volwassenen boven 25 jaar is de seroprevalentie > 90%.
De virale transmissie verloopt meestal via saliva, hoewel sexuele transmissie, transmissie via transplanatie of via bloedproducten die lymfocyten bevatten ook beschreven is.
EBV is het causale agens van infectieuze mononucleosis (IM) en is tevens geassocieerd met Burkitt’s lymphoma en nasopharyngeale carcinomata.
Tijdens de lytische fase repliceert het virus in B-cellen en epitheelcellen van de speekselklieren, tonsillen en orale mucosa; en wordt gesecreteerd via saliva.
Na resolutie van de primaire infectie blijft EBV latent aanwezig in de B lymphocyten. Reactivaties treden frequent op tijdens het leven maar zijn meestal niet klinisch relevant in immunocompetente gastheren. Na de primo-infectie wordt het virus levenslang intermittent gesecreteerd via speeksel.
EBV infecties in de kindertijd zijn vaal asymptomatisch, waar ze bij adolescenten in 35 à 40% van de gevallen tot IM leiden. De incubatieperiode varieert van 4 à 6 weken.
Diagnose van IM wordt gekenmerkt door de klassieke triade van koorts, pharyngitis en lymphadenopathie naast specifieke hematologische bevindingen (atypische lymphocyten). Serologische testen worden gebruikt voor staging van de infectie, om EBV te differentiëren van alternatieve infecties (o.a. CMV, Toxoplasma gondii, hepatitis A virus, HIV) met vergelijkbare klinische symptomen en om de immuunstatus te bepalen in transplantdonoren en -recipiënten.Resultaat Paul en Bunnell sneltest Resultaat EBV VCA IgM Resultaat EBNA IgG Serologische interpretatie
Positief Positief Negatief Serologie suggestief voor een EBV primoinfectie
Negatief Positief Negatief Serologie suggestief voor een EBV primoinfectie. Graag een bevestiging door een nieuwe staalname na 2 weken. Indien na 2 weken hetzelfde resultaatwordt bekomen, kan EBV VCA IgG worden bijgevraagd (= verzendanalyse SJ)
Positief Positief Positief Recente infectie tijdens de voorgaande 3 maanden? Te controleren door een nieuwe staalname na 2 weken.
Negatief Negatief Positief Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie.
Negatief Positief Positief Niet conclusief.
Negatief Negatief Negatief Negatieve EBV serologie

Opmerkingen:
Paul en Bunnell: hoe jonger het kind, hoe groter de kans op een vals negatief resultaat.
De kans op een acute primo EBV infectie boven de 40jaar is zeer klein.

Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier STJSER Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Cumulregel Opsporen van IgM antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328)
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum tegen EBV VCA (viral capsid antigen), voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551552-551563
B-waarde 300
Zoektermen Mononucleose, Mononucleosa infectiosa, Klierkoorts, EBV, Ziekte van Pfeiffer
Versiedatum 25/04/2023