Back to top

Toxoplasma gondii IgM

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Parasitaire serologie
Code 1811
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten EDTA-buis; Li-Heparinebuis; Citraatbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 45 µL (10 µL testvolume + 35 µL doodvolume)
Bewaarcondities en voorbehandeling Vol bloed: op kamertemperatuur. Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie
Techniek/methode Chemiluminescentie Immunoassay
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Vitros 5600 ( Ortho Clinical Diagnostics)
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Het resultaat van de IgM bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van de IgG bepaling geïnterpreteerd. Op het protocol wordt bij elk toxoplasma-resultaat een commentaar doorgegeven. Vals positieve resultaten door aanwezigheid van reumafactor in het monster, zijn mogelijk. Epstein-Barr virus infectie kan eveneens een IgM respons uitlokken.
Daarom zal er standaard steeds een tweede meer specifieke IgM-test gebeuren igv een duidelijk positief IgM-resultaat thv screeningstest, om interferenties/kruisreacties/aspecificiteiten uit te sluiten.
IgM antistoffen kunnen anderzijds daadwerkelijk maanden persisteren post-infectie, en deze residuele IgM-antistoffen zullen dan bevestigd worden dmv de tweede techniek.
Een aparte entiteit zijn de "natuurlijke" anti-T.gondii IgM antistoffen (ook wel auto-Toxoplasma IgM genoemd), dezen zullen met alle IgM technieken opgepikt worden en zullen levenslang detecteerbaar blijven, onafhankelijk van een al dan niet voorgaand contact met de parasiet.Ze kunnen dus persisteren zonder geassocieerde IgG-seroconversie, en zijn klinisch van geen belang. Natuurlijk bemoeilijken ze de interpretatie van de serostatus aanzienlijk, vnl in zwangeren leiden ze tot nodeloze ongerustheid.Resultaat Toxo IgM Resultaat Toxo IgG Serologische interpretatie
Positief Negatief of borderline Suggestief voor een recente infectie. Graag bevestiging door een nieuwe staalname na 2 weken
Positief Positief Serologisch patroon kan een recente infectie niet uitsluiten of bevestigen. Graag een controle van de serologie en een toxo IgG aviditeit bepaling door een nieuwe staalname na 2 weken. Toxo IgG aviditeit kan enkel extra informatie geven indien een hoge aviditeit gemeten wordt.
Neonaat iKV congenitale toxoplasmose
Een zwak positief IgM resultaat kan te wijten zijn aan maternale contaminatie tijdens de geboorte of na transfusie. Congenitale toxoplasmose dient o.b.v.kliniek, opvolgsera Toxoplasma gondii IgG, igM ( 5dagen na geboorte) en IgA (10dagen na geboorte) en/of Toxoplasma gondii PCR, gesteld te worden. Gelieve contact op te nemen met Klinisch bioloog.
Borderline Positief Atypische reactie T. gondii IgM door interferentie. (RF, ANA, niet specifieke binding in vitro) Graag een controle van de serologie en een toxo IgG aviditeit bepaling door een nieuwe staalname na 2 weken. Toxo IgG aviditeit kan enkel extra informatie geven indien een hoge aviditeit gemeten wordt.
Negatief Positief Aanwezigheid van antistoffen suggestief voor een oud contact (beschermende antilichamen) .
Neonaat iKV congenitale toxoplasmose
Passieve immuniteit? Een negatief IgM resultaat sluit een congenitale toxoplasmose infectie niet uit. Congenitale toxoplasmose dient o.b.v.kliniek, opvolgsera Toxoplasma gondii IgG, IgM ( 5dagen na geboorte) en IgA (10dagen na geboorte) en/of Toxoplasma gondii PCR, gesteld te worden. Gelieve contact op te nemen met Klinisch bioloog.
Negatief Negatief Negatieve Toxoplasma gondii serologie

Opmerkingen:
Toxoplasma IgG antistoffen blijven meestal levenslang aanwezig.

Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum of plasma tegen Toxoplasma gondii, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551773-771784
B-waarde 300
Versiedatum 25/09/2019