Back to top

Toxoplasma gondii IgG

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Parasitaire serologie
Code 56500
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 24 u
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie
Techniek/methode Chemiluminescentie Immunoassay
Toestel Atellica (Siemens)
Eenheid of kwalitatief IU/mL
Referentie waarden >8,0
Interpretatie Het resultaat van de IgG bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van de IgM bepaling geïnterpreteerd. Seroconversie of significante titerstijging bij gepaarde monsters kan een acute of recente infectie bevestigen. Op het protocol wordt bij elk toxoplasma-resultaat een commentaar doorgegeven.Resultaat Toxo IgM Resultaat Toxo IgG Serologische interpretatie
Positief Negatief of borderline Suggestief voor een recente infectie. Graag bevestiging door een nieuwe staalname na 2 weken
Positief Positief Serologisch patroon kan een recente infectie niet uitsluiten of bevestigen. Graag een controle van de serologie en een toxo IgG aviditeit bepaling door een nieuwe staalname na 2 weken. Toxo IgG aviditeit kan enkel extra informatie geven indien een hoge aviditeit gemeten wordt.
Neonaat iKV congenitale toxoplasmose
Een zwak positief IgM resultaat kan te wijten zijn aan maternale contaminatie tijdens de geboorte of na transfusie. Congenitale toxoplasmose dient o.b.v.kliniek, opvolgsera Toxoplasma gondii IgG, igM ( 5dagen na geboorte) en IgA (10dagen na geboorte) en/of Toxoplasma gondii PCR, gesteld te worden. Gelieve contact op te nemen met Klinisch bioloog.
Borderline Positief Atypische reactie T. gondii IgM door interferentie. (RF, ANA, niet specifieke binding in vitro) Graag een controle van de serologie en een toxo IgG aviditeit bepaling door een nieuwe staalname na 2 weken. Toxo IgG aviditeit kan enkel extra informatie geven indien een hoge aviditeit gemeten wordt.
Negatief Positief Aanwezigheid van antistoffen suggestief voor een oud contact (beschermende antilichamen) .
Neonaat iKV congenitale toxoplasmose
Passieve immuniteit? Een negatief IgM resultaat sluit een congenitale toxoplasmose infectie niet uit. Congenitale toxoplasmose dient o.b.v.kliniek, opvolgsera Toxoplasma gondii IgG, IgM ( 5dagen na geboorte) en IgA (10dagen na geboorte) en/of Toxoplasma gondii PCR, gesteld te worden. Gelieve contact op te nemen met Klinisch bioloog.
Negatief Negatief Negatieve Toxoplasma gondii serologie

Opmerkingen:
Toxoplasma IgG antistoffen blijven meestal levenslang aanwezig.

Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier STJSER Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgG antistoffen in serum of plasma tegen Toxoplasma gondii, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551751-551762
B-waarde 250
Versiedatum 29/03/2023