Back to top

Treponema TP-PA

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code 1803
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 1 week.
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2x/week, op woensdag en vrijdag
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost infectieuse serologie
Techniek/methode Agglutinatie test
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Titer
Referentie waarden Negatief
Interpretatie De TPPA test gebeurt enkel indien TREP (treponemale test op Architect) in serum twijfelachtig/positief blijkt of indien er een vermoeden is van neurosyphilis. Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met andere syphilistesten. Een positieve reactie kan ook voorkomen bij patiënten geïnjecteerd met bloedderivaten waaronder immunoglobulines.
Deze treponemale test gebeurt tevens op lumbaalvocht bij vermoeden van neurosyphilis (en in parallel op serum, afgenomen binnen 24u), ter berekening van de index van Witmer en het nagaan van een eventuele intrathecale specifieke IgG productie.Resultaat RPR Resultaat TPPA Serologische interpretatie
Positief Negatief Suggestief voor een actieve infectie. Behandeling aangewezen
Positief Positief Suggestief voor een laat stadium van infectie, doorgemaakte of behandelde syfilis. Of minder waarschijnlijk een erg vroege infectie van 1à3 weken voordien. Te toetsen aan dossier, voorgaande therapie of kliniek.
Negatief Positief Suggestief voor een doorgemaakte of behandelde syfilis.
een positieve reactie kan ook voorkomen bij patiënten geïnjecteerd met bloedderivaten waaronder immunoglobulines
Negatief Negatief Geen antilichamen detecteerbaar

<Br>

Interpretaties i.k.v. Congenitale syfilisResultaat RPR Serologische interpretatie
Kwantitatieve RPR > 4x de waarde van de moeder Bewezen of sterk vermoeden van congenitale syfilis. Te toetsen aan dossier, voorgaande therapie of kliniek van de moeder en klinisch onderzoek van de neonaat
Kwantitatieve RPR < 4x de waarde van de moeder Moeder werd niet behandeld => Mogelijke congenitale syfilis. Te toetsen aan dossier, voorgaande therapie of kliniek van de moeder en klinisch onderzoek van de neonaat
Moeder werd behandeld >4 weken voor bevalling => Congenitale syfilis minder waarschijnlijk. Te toetsen aan dossier, voorgaande therapie of kliniek van de moeder en klinisch onderzoek van de neonaat
De moeder werd behandeld > 4 weken voor bevalling, de titer van de moeder is laag en stabiel in de tijd => Congenitale syfilis niet waarschijnlijk.Te toetsen aan dossier, voorgaande therapie of kliniek van de moeder en klinisch onderzoek van de neonaat

Opmerkingen:

T. pallidum IgM is geen sensitieve merker voor de opsporing van congenitale syfilis en wordt door de CDC afgeraden.

Congenitale neurosyfilis dient bij voorkeur door een PCR treponema pallidum op CSV getest te worden.

Deelname EKE Sciensano
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
Diagnoseregel Treponemale antigeen test voor de kwantitatieve detectie van specifieke antistoffen tegen Treponema Pallidum in serum.
RIZIV nr 552731-552742
B-waarde 250
Versiedatum 25/09/2019