Back to top

Helicobacter pyloris antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code 6532
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteriastaalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie (verzending dagelijks op weekdagen namiddag)
Antwoordtijd < 10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UCM St Pieter
Interpretatie Diagnostiek kan aangevuld worden met een Ag Helicobacter pylori opsporing in stoelgang die erg performant is voor diagnostiek van H.pylori in pediatrische patiënten, evenals een met een UBT, of een bacteriële kweek van bioptje na gastroscopie. De keuze mbt diagnosetechniek hangt af van de specifieke patiëntenpopulatie.
Aanwezigheid van IgG-antistoffen wijst op een contact met deze bacterie. Seroprevalentie neemt toe met de leeftijd en is hoger in ontwikkelingslanden dan in West-Europa.
RIZIV nr 551994
Versiedatum 25/09/2019