Back to top

Koude agglutininen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Immunohematologie
Groep Koude agglutininen
Code 14190
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 5,0 mL
Analysevolume 300 µl serum
Speciale afname condities Afname gebeurt in een vooraf opgewarmde buis (37°C)
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal centrifugeren op 37°C, serum zo vlug mogelijk scheiden van klonter.

Serum bewaren in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag max 7dagen
Transport voorwaarden Staal transporteren (vanuit de verpleegafdeling of bloedafname) op 37°C
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Kl. Biol. S. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost immunhematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling in buisjes
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, lipemisch staal
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden negatief
Interpretatie Koude agglutininen zijn IgM auto- of alloantistoffen die optimaal reageren bij 4°C, soms ook bij KT en uitzonderlijk bij 37°C. Enkel in het laatste geval zijn zij van klinisch belang.

Koude autoantistoffen zijn meestal anti-I, anti-HI,anti-i of anti-H, zijn meestal idiopatisch of kunnen voorkomen bij non-hodgkin lymfomen en bij mycoplasma pneumoniae en mononucleosis infectie. Ze komen vaak voor bij gezonde individuen met een titer <1/64 bij 4°C.

Koude alloantistoffen zijn meestal anti-Lewis, anti-P, anti-MNS, anti-Lutheran.

Pathologische koude (auto- of allo-)agglutininen zijn aktief bij 30°C, hebben een titer >1/500 en een positieve directe coombstest met anti-complement (IgM).
Deelname EKE neen
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555295-555306
B-waarde 40
Versiedatum 25/07/2022