Back to top

Indirecte Coombs

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Immunohematologie
Groep Coombs
Code 14110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 240 µl plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling max 3 dagen in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag max 3 dagen
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 4 uur
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Kl. Biol. S. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost immunhematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, lipemisch staal
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden negatief
Interpretatie Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van onregelmatige antistoffen in het serum/plasma gericht tegen rode bloedcelantigenen.

Bij een negatief resultaat is de aanwezigheid van onregelmatige antistoffen onwaarschijnlijk

doch het is mogelijk dat de antistoffen toch aanwezig zijn maar beneden de detectiegrens.
Positieve stalen worden doorgestuurd naar een referentielab ter identificatie
Deelname EKE Sciensano 3/jaar
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 332 De verstrekking mag niet gecumuleerd worden met 555155-555166 (type en screen)
Diagnoseregel 34 (Hemolytische anemie
perinatale controle
positieve kruisproef
positieve directe coombs
RIZIV nr 555133-555144
B-waarde 400
Zoektermen irreguliere antistoffen
Versiedatum 25/07/2022