Back to top

Directe coombs

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Immunohematologie
Groep Coombs
Code 14050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 1,0 mL
Analysevolume 40 µl volbloed
Speciale afname condities Bij baby vermelden als de moeder rhogan heeft gekregen.
Bij Rh negatieve zwangeren dient ook de toediening van Rhogam vermeld te worden bij de aanvraag
Bewaarcondities en voorbehandeling max 3 dagen in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag max 3 dagen
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 4 uur
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Kl. Biol. S. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost immunhematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, lipemisch

vals positieve agglutinatie door auto-immuun-antilichamen, rouleau vorming, koude agglutininen
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Directe coombs monovalent: negatief
Interpretatie Een positieve directe coombstest met polyvalent serum wijst op de aanwezigheid van antistoffen (IgG of complementactiverend) op de rode bloedcelmembraan.
Deze antistoffen kunnen de oorzaak zijn van een immuunhemolytische anemie.

In afwezigheid van hemolyse, kan een positieve directe coombstest het gevolg zijn van recente transfusie, medicatie, stamceltransplantatie, IV immunoglobulines of staalveroudering.
Deelname EKE Sciensano 3/jaar
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555214-555225
B-waarde 150
Versiedatum 25/07/2022