Back to top

Kruisproef

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Immunohematologie
Groep Compatibiliteit
Code
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Speciale afname condities kruisproef tijdig aanvragen.
Bij niet compatibiliteit kan het enkele uren duren vóór er compatibel bloed beschikbaar is.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname via cyberlab juist uitgevoerd
monsters vergezeld met een volledig en correct ingevulde aanvraagbrief
Acceptatiecriteria bijaanvraag Er worden geen bijaanvragen aanvaard voor kruisproeven.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Kl. Biol. S. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost immunhematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, lipemisch

vals positieve agglutinatie door auto-immuun-antilichamen, rouleau vorming, koude agglutininen
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Compatibel
Interpretatie Indien de kruisproef compatibel is wordt de bloedzak vrijgegeven voor toediening
Indien de kruisproef niet compatibel is wordt een indirecte coombs uitgevoerd en wordt er verder gezocht naar compatibele zakken.
Indien nodig wordt een bloedstaal naar het bloedtransfusiecentrum in Gent gestuurd voor verder onderzoek naar compatibiliteit.
Deelname EKE Sciensano 3/jaar
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00023 Aanvraagbrief Labiele bloedcomponenten
RIZIV nr 555111-555122
B-waarde 200
Versiedatum 25/07/2022