Back to top

Subgroepen CcEe en Kell

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Immunohematologie
Groep Bloedgroep
Code 14010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 1,0 mL
Analysevolume 40 µl volbloed
Speciale afname condities Voor een definitieve bloedgroepbepaling zijn steeds 2 afnames vereist op verschillende tijdstippen.
Bewaarcondities en voorbehandeling max 7 dagen in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname via cyberlab juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag max 7dagen
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 24 uur op weekdagen, 72 uur in weekend (resultaat wel gekend binnen 4 uur)
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Kl. Biol. S. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost immunhematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, lipemisch

vals positieve agglutinatie door auto-immuun-antilichamen, rouleau vorming, koude agglutininen
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Bepaling subgroep C: positief of negatief
Bepaling subgroep c: positief of negatief
Bepaling subgroep E: positief of negatief
Bepaling subgroep e: positief of negatief
Bepaling Kell: positief of negatief
Deelname EKE ja
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555015-555026
B-waarde 150
Versiedatum 25/07/2022