Back to top

PNH evaluatie

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Immunofenotypering
Code 16028
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie" Evaluatie PNH" Activiteitencentrum SJ
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/flowcytometrie-1895/imm...
Speciale afname condities Enkel afname op weekdagen
Op vrijdag moet het monster voor 10h ontvangen zijn in laboratorium
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Antwoordtijd 1 dag op weekdagen

3 dagen op vrijdag vanaf ontvangst in SJ
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Activiteitencentrum Sint-Jan; Operationele Eenheid Flowcytometrie.
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Versiedatum 26/07/2022