Back to top

Immuunfenotypering vocht

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Immunofenotypering
Code 16600
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie "Immunofenotypering van vochten en weefsels" Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/flowcytometrie-1895/imm...
Speciale afname condities Enkel afname op weekdagen
Op vrijdag moet het monster voor 10h ontvangen zijn in laboratorium
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Antwoordtijd 1 dag op weekdagen

3 dagen op vrijdag vanaf ontvangst in SJ
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Activiteitencentrum Sint-Jan; Operationele Eenheid Flowcytometrie.
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 STJURI Aanvraagbrief voor urines, vochten en varia
Versiedatum 26/07/2022